Darmowa wysyłka od 250 zł
 1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.lordzeton.pl (dalej jako: „Strona”) jest Grzegorz Kołton, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kołton PUPIL, ul. Topazowa 5/9, 30-798 Kraków, NIP: 6782125775, REGON: 120999114;, adres e-mail: sklep@lordzeton.pl lub lordzeton@op.pl (zwany dalej „ADO”)

 

ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ADO celem:

 1. podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną – umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym oraz złożenia zamówienia;

 2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO na adres e-mail znajdujący się na Stronie bądź z wykorzystaniem znajdującego się w zakładce „Kontakt z nami” formularza kontaktowego – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;

 3. podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży – realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych towarów;

 4. w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Użytkownik wyraził na to w sposób wyraźny swoją zgodę;

 5. realizacji obowiązków nałożonych na ADO przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego;

 6. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (prawnie uzasadniony cel ADO);

 7. zbierania informacji odnośnie preferencji użytkowników w celach dostosowania zarządzania reklamami na portalu Facebook (remarketing).

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

  1. w przypadku skierowania do ADO zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,

  2. w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do ADO jakiegokolwiek zapytania, bądź korzystania ze znajdującego się na Stronie sklepu internetowego.

  3. ADO informuje, że przetwarzanie danych osobowych na powyższej podstawie może nastąpić wyłącznie w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z oświadczeniem, że ukończyło się 16 rok życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, przetwarzanie danych będzie możliwe wyłączanie w przypadku uzyskania zgody lub aprobaty osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO:

  1. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta; posiadanie konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w sklepie internetowym;

  2. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy towaru na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia.

 3. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;

 4. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika, a także remarketingu.

 

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody;

 2. w przypadku danych przetwarzanych w związku z założeniem konta w sklepie internetowym – do czasu zakończenia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

 3. w przypadku  danych przetwarzanych w związku ze złożeniem zamówienia  – do czasu zakończenia wykonania umowy oraz przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i zobowiązań podatkowych z niej wynikających;

 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;

 5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem ADO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach.

 

Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Użytkownik może realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie (Grzegorz Kołton, ul. Topazowa 5/9, 30-798 Kraków) oraz drogą elektroniczną (sklep@lordzeton.pl lub lordzeton@op.pl).