Darmowa wysyłka od 250 zł

Nadrzędnym celem działalności Firmy Grzegorz Kołton-Pupil jest ciągłe zaspokajanie potrzeb,wymagań i oczekiwań Naszych Klientów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

produkowanych gryzaków dla ich psów przez odpowiednią organizację prac i dostarczenie środków gwarantujących najwyższą ich jakość.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów opracowano i wdrożono, wciąż udoskonalany, system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych – HACCP, który

gwarantuje bezpieczeństwo produkowanych gryzaków.

Deklarujemy, że opracowany i wdrożony system HACCP jest zgodny z siedmioma zasadami określonymi

w Codex Alimentarius z 1993 roku. Do realizacji celów Polityki HACCP stosuje się procedury zgodne

z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Higienicznej (GHP).

W Firmie Grzegorz Kołton-Pupil cały personel pracuje na rzecz gwarantowania bezpieczeństwa i jakości wyrobów. Pracownicy firmy znają politykę HACCP i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system HACCP oraz bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów gotowych.

Deklarujemy, iż polityka jakości jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji oraz jest wspomagana mierzalnymi celami.