FORMY PŁATNOŚCI


Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal,

- płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,

Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: Deutsche Bank – numer rachunku: 76 1910 1048 2114 0240 1102 0001.

Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. 
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie,
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg.

W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU/PayPal), płatność należy
uregulować w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności 
za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.